Sponsringslotteriet.se är en digital plattform till företag som sponsrar, och som vill ha en funktion med formulär där medarbetare internt ska kunna ansöka om sponsringspengar.

Vår plattform passar företag som sponsrar ”mycket” eller ”lite”, och för dig som vill att företagets sponsring skall vara meningsfull, samt direkt kopplad till era medarbetares fritid och det lokala föreningslivet. Genom sponsringslotteriet ger ni samma svar och samma möjlighet till alla era medarbetare när de frågar om sponsring till de föreningar som de är verksamma i.

Sponsringslotteriet.se hanteras och administreras av oss på Ezenze AB, ett erfaret team inom sponsring i Sverige med över 15 års erfarenhet av hållbara sponsorskap.

Gå vidare här för att veta mer om hur det funkar som kund!